Neurosound Tamamlayıcı Programlar

  • Aktivite programı (Neuroboost)

Öğrenci Neurosound programa daha başlamadan oluşturulan profil ölçeği ile yapılan çeşitli test ve değerlendirme araçları problemli alanları ortaya koymaktadır. Neurosound programları oluşturulan profile göre ilerlerken aynı zaman dilimi içinde Neuroboost programı ile de elde edilen kazanımları pekiştirme sağlanır. CHC Modeline göre belirlenen bilişsel gelişim alanları her bir seviyede 4 kitapta toplanmıştır.

  • Bilişsel Gelişim Programı (Neuropass)

NEUROPASS dikkat, anlayarak hızlı okuma, hafıza, işlem hızı, sağ beyin sol beyin aktivasyonu gibi birçok bilişsel alanda kısa zamanda hızlı bir etki yaratmak amacıyla hazırlanmıştır. Programın öncesi ölçülen öğrenci bilişsel performansı ile program sonrası ölçülen performans arasında çok net ilerleme görülmektedir. Neuropass programı adeta bir zeka doping programıdır. Okuma yazma bilen her yaş grubuna uygundur.

  • Duygusal gelişim programı(Neuromotıon)

Bilişsel gelişim kadar diğer önemli bir gelişim alanı ise duygusal zekadır. NEUROMOTION programı duygusal zeka gelişim programıdır. Bir danışmanın öğrenciyle duygusal zeka alanında çalışması için yaklaşık 200 aktivite ve uygulama içermektedir.

  • Ev destek programı( Neurogame)

Neurogame Neurosound uygulama merkezlerinde danışmanlık hizmetleri alan çocukların evlerinde boş zamanlarında yapabilecekleri uygulamalardan oluşmaktadır. Çocukların bilişsel gelişimine destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencinin elde ettiği kazanımları pekiştirmek ve gelişimini sürdürmesini sağlamak programın esas amacıdır. Çocuk aktivite yaptıkça program seviye ayarlaması yapar.

  • Denge motor programı (neuroblance)

Neurosound sadece işitsel algı geliştiren bir sistem değildir. Tüm duyuların birlikte düzenlenmesi esasına dayanır. Neurobalance programı tamamlayıcı bir gelişim programıdır. Neurosound programı alan bir çocuk programın belirli evrelerinde bu programı da alır. Bilgisayara bağlı bir denge düzeneğini ileri, geri, sağa ve sola hareket ettirerek oyun oynama esasına dayalı eğlenceli bir programdır.

WhatsApp chat