Oyun Danışmanlığı

Çocuklar, kendilerini ifade edebilme konusunda kelimeleri yetişkinler kadar iyi kullanma yeteneğine sahip değillerdir. Bu yüzden yetişkinlere uygulanan psikolojik destek şekli çocuklara uymaz. Onlar için kendilerini en iyi ifade edebildikleri ortam oyunlardır. Hangi çocuk oyuna hayır der ki? Çocukların doğası gereği motive oldukları oyun,  psikolojik destek sürecinde 1900’den itibaren kullanılmaktadır.  

Oyun Danışmanlığında güvenli ortam yaratılarak çocuklar istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirilir ve oyun, oyuncaklar aracılığıyla sadece eğlenmeyi amaçlayan çocuklara duygularını ve yaşadıkları sorunları dışa vurma fırsatı vererek, bunlarla yüzleşmesini ve çözüm yolları bularak baş etmesine fırsat tanır. Danışma sürecinde yargılanmadan kabul edilen çocuk, problemlerini, duygu ve düşüncelerini ortaya koyarak kendini tamamen ifade edebilmektedir. Haim G. Ginott’un da dediği gibi “Oyuncaklar çocuğun kelimeleridir. Oyunu ise, ne anlatmak istediğidir”. 2- 12 yaş aralığındaki çocuklar oyun danışmanlığından faydalanabilirler. Oyun danışmanlığının ne kadar süreceği çocuğun kendi iyileşme tablosu, probleminin konusu ve ailenin sürece düzenli katılımına bağlıdır.

Oyun Danışmanlığı Hangi Durumlar da kullanılabilir?

 • Ailevi problemler ve değişimler( ölüm, yas, taşınma..)
 • Ayrılık anksiyetesi
 • Bağlanma problemleri/zorlu doğum
 • Boşanma sonrası adaptasyon problemleri
 • Alt ıslatma (Enürosiz)- Kaka tutma-yapma zorlukları( Enkopresiz)
 • Kardeş kıskançlığı
 • Evlatlık alınma/edinilme durumu
 • Saldırganlık/öfke
 • Düşük öz benlik saygısı/sosyal içe kapanıklık
 • Korkular ve kaygılar
 • Okul ile alakalı uyum problemleri
 • İletişim problemleri/sınır koyma sorunu
 • Depresyon
 • İstismar/ Travmalar (fiziksel, duygusal, cinsel)
 • Uyku, yeme, tuvalet problemleri

Filial Oyun Danışmanlığı

Ailelerin çocukları ile nasıl iletişime geçebilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazanabilecekleri 1960’lı yılların başından beri 2 ile 12 yaşları arasında duygusal problemler yaşayan çocuklar için kullanılan grup danışmanlığı formatında yapılan bir tekniktir.  Bu teknikte aileler oyun danışmanlığı metodu hakkında eğitim alırlar süpervize edilirler. Öncelikle eğitimsel bir modeldir.  Ebeveynler ve çocukları için evde 30 dakika süren yeni bir özel oyun zamanıdır. Ebeveynlere teröpatik şekilde çocukları ile nasıl oyun oynayacaklarını öğretmeyi hedefler. Ebeveynlere rehberlik eder. Aynı zamanda ebeveyn- çocuk ilişkisini gözlemleme fırsatı yaratır. Aile ilişkilerindeki problemleri keşfetme ve çözmede doğrudan hızlı sonuçlar yaratan bir psikolojik destek tekniğidir. 

WhatsApp chat